Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

MSMT-35976/2016-1/820

Pro koho je kurz určen

Máte rádi práci s dětmi, chcete změnu a po mateřské dovolené byste raději šla cestou péče o děti.

Je práce s dětmi Vaší srdcovou záležitostí, chcete se živit jako certifikovaná chůva, podnikat v oblasti péče o děti do 3 let věku, vést dětskou skupinu nebo minijesle?

Proto jsme pro Vás připravili rekvalifikační kurz “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”.

Kurz je rekvalifikačním kurzem s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vstupní předpoklady

věk nad 18 let

základní vzdělání

zdravotní způsobilost

trestní bezúhonnost

bez logopedické vady

Co se v kurzu naučíte

Seznámíte se s tím, jak nejlépe zajistit bezpečnost dětí včetně resuscitace a poskytnutí první pomoci.

Zajištění správné výživy, pohybové aktivity a vedení dětí k hygieně.

Naučíte se, jak zvládat agresivní a hyperaktivní děti.

Seznámíte se s platnou legislativou, vedení dětského kolektivu, požadavky na prostor apod.

Rozsah kurzu

66 hodin teorie a 94 hodin praxe

Náplň kurzu

 
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítětev praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítětek morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou, podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie.

Informace přímo o zkoušce

Naše společnost je autorizovanou právnickou osobou (dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pro tuto profesních kvalifikací.

Dle tohoto zákona byla vytvořena Národní soustava kvalifikací (NSK). NSK je komplexní systém hodnocení a certifikace odborných kompetencí, který umožňuje certifikaci výsledků vzdělávání bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány.

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Kvalifikační standard obsahuje informace o tom, co má uchazeč umět, jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard uvádí, jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat (jaká je forma standardizované zkoušky).

Zkoušky realizují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

V případě potřeby lze zájemce o zkoušku také na tuto zkoušku připravit formou individuálního vzdělávání. Před zkouškou proběhne posouzení aktuálních znalostí zájemce a pokud jsou v některé oblasti nedostatečné, zájemce si je může doplnit buď formou samostudia nebo v rámci individuálního kurzu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky získá její absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Používáním webu s cookies souhlasíte. Více zde

Jak používáme cookies?

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné. Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Na našich stránkách využíváme inzertní funkce Google Analytics pro cílení reklam na základě předchozího chování uživatele (Remarketing), přehledy demografických údajů a zájmů a integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

.