Datarios

jednatel společnosti, konzultace ERP, řízení projektů

Univerzální komunikační kanál mezi ekonomickými informačními systémy

Na začátku našeho projektu byla snaha o vývoj takového komunikačního kanálu, který by dokázal zjednodušit různé procesy, které probíhají mezi obchodními partnery. Naším záměrem je výrazně zvýšit efektivitu těchto procesů, snížit náklady a zkrátit časy nutné na takové operace.

Cílem vývoje je dosáhnout automatizace datových toků prostřednictvím integrované výměny a tím předcházet ručním a papírovým transakcím.

Projekt řeší možnost výměny dat mezi ekonomickými informačními systémy jednotlivých výrobců. Jedná se o zcela nový nástroj, který umožní subjektům komunikovat mezi sebou bez bariér, sdílet data, aniž by docházelo k jejich ztrátě způsobené chybovostí a nesourodým technickým řešením ERP systémů dostupných na trhu.

Každé papírové zpracování údajů s sebou nese náklady na materiál a obsluhu. U dokladů, které jsou obsáhlejší, je jejich zpracování velice časově náročné a nese s sebou vysoké riziko zanesení nepřesností. Zkrácení času na zpracování dat rovněž umožní zrychlit a zpřesnit další návazné firemní procesy, jako jsou např. výroba a obchod.

V první fázi projektu jsme se zaměřili na výměnu elektronických fakturačních procesů. Zasílání faktur přijatých a vydaných, ať už zastarale poštou, nebo např. PDF posílané e-mailem není dobře sledovatelné ani bezpečné.

Často se stává, že se faktura někde založí nebo ztratí a potom nastávají různé problémy se schvalováním nebo úhradou zmíněných faktur. Tím se proces výměny dokladů komplikuje a často stojí mnoho úsilí a času, dané doklady dohledat, nebo si zažádat o opisy a tím vznikají prodlevy v úhradách mezi obchodními partnery.

Jak už bylo výše uvedeno, univerzální komunikační kanál je tak nazýván proto, že je schopen komunikovat s různými ERP systémy.

Pro vás jsme jej pojmenovali „DATARIOS“

V další fázi je naplánován vývoj i pro další informační a ekonomické systémy, které pečlivě vybíráme.

Postup zpracování dokladů přes komunikační kanál

Spolupracující obchodní partneři, kteří mezi sebou mají měsíčně několik vzájemných dokladů a budou oba zaregistrování do komunikačního kanálu DATARIOS, si mohou automaticky vyměňovat doklady bez nutnosti další vzájemné komunikace.

Naše řešení umožňuje klientům automatizovat všechny fáze procesu fakturace. Nabízíme komplexní řešení pro efektivní zpracování elektronických dokladů od vytvoření ve formátu, který je zvolený pro odpovídají informační systém až po jeho zpracování obchodním partnerem. Zadavatel může proces celého přenosu sledovat, kontrolovat a mít přehled o fakturačních údajích, včetně přijetí dokladu protistranou.

Zajímá vás DATARIOS? Obraťte se na nás!

 

Klouda Dušan

klouda@k-system.cz

Napište mi, ozvu se Vám obratem