Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

MPSV-2018/2024-224/3

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen pro zaměstnance sociálních služeb nebo pro uchazeče o zaměstnání, kteří v sociálních službách vykonávají nebo budou vykonávat odbornou činnosti dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb. Nebo pro ty, kteří si potřebují doplnit odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách v platném znění.

Vstupní předpoklady

nejméně 18 let

základní vzdělání

zdravotní způsobilost

trestní bezúhonnost

Co se v kurzu naučíte

V kurzu vás naučíme, jak pečovat a zacházet s lidmi se specifickými potřebami, seniory a s lidmi s těžkým mentálním a zdravotním postižením a kombinovanými vadami. Naučíte se základy první pomoci, zacházení s invalidním vozíkem, poznáte formy verbální a neverbální komunikace, základy psychologie, pedagogiky, etiky a práva. Dozvíte se, jak se zachovat v krizových situacích a budete umět v těchto situacích profesionálně zasahovat.

Rozsah kurzu

96 hodin teorie a 64 hodin praxe

Náplň kurzu

 
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení.
 • Krizová intervence.
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času .
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění.
 • Základy výuky péče o domácnost.
 • Metody sociální práce.
 • Zákon o sociálních službách.
 • Sociálně právní minimum.
 • Sociální dávky.
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost.
 • Základy psychologie, psychopatologie, somatologie.
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace.
 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb.
 • Úvod (BOZP).
 • Základy ochrany zdraví.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Způsob ukončení

Celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli je platné i v zemích Evropské unie.

Termín kurzu

Aktuální termíny kurzů jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.k-system.cz/skoleni

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Používáním webu s cookies souhlasíte. Více zde

Jak používáme cookies?

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné. Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

Na našich stránkách využíváme inzertní funkce Google Analytics pro cílení reklam na základě předchozího chování uživatele (Remarketing), přehledy demografických údajů a zájmů a integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

.